O Centrum Kardiologii Józefów

Naszą działalność rozpoczęliśmy w  roku 2009. Od 1 stycznia 2010 rok Centrum Kardiologii  działa w systemie 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego, zapewniając pacjentom z ostrymi zespołami wieńcowymi najwyższy standard leczenia.