Oferta

Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu oddziałów i pracowni, oferujemy Państwu cały szereg zabiegów obejmujących:

 • diagnostykę nieinwazyjną i inwazyjną choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia
 • wady serca
 • kardiomiopatię
 • nieinwazyjne i inwazyjne leczenie chorób serca

Wśród zabiegów diagnostycznych wykonujemy m.in:

 • koronarografie
 • wentrykulografie
 • aortografie nadzastawkowe
 • badania elektrofizjologiczne
 • badania echokardiograficzne
 • próby wysiłkowe ekg
 • badania holterowskie

Dzięki wdrożeniu technik telemedycyny mamy możliwość:

 • konsultowania zapisów 12 odprowadzeniowych EKG przesyłanych za pośrednictwem systemu Lifenet z karetek pogotowia oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
 • przesyłania za pośrednictwem systemu TeleInterMed wykonanych badań koronarograficznych do współpracującej z nami Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w  Aninie, dzięki czemu znacznie skraca się czas uzyskania konsultacji kardiochirurgicznej

Wykonujemy również następujące zabiegi terapeutyczne:

 • PTCA (angioplastyki wieńcowe) – dla pacjentów planowych oraz z ostrymi  zespołami  wieńcowymi. Zdecydowaną większość zabiegów koronarografii oraz PCI wykonujemy z dostępu od tętnicy promieniowej, co umożliwia praktycznie natychmiastowe uruchomienie chorego po zabiegu oraz minimalizuje ryzyko powikłań związanych z dostępem naczyniowym
 • procedury elektrofizjologiczne (implantacja stymulatorów serca, ICD, CRT, ablacje)

Naszymi atutami są:

 • profesjonalna i doświadczona kadra medyczna
 • indywidualne podejście i serdeczność okazywana każdemu z naszych pacjentów
 • wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny ( w pełni wyposażone 2 sale zabiegowe, wyposażone w angiografy Siemens, IABP, respiratory, stymulatory itp.)
 • komfortowe zaplecze socjalne dla pacjentów.
 • krótki czas oczekiwania na zabiegi planowe

W przypadku stwierdzenia wskazań do leczenia inwazyjnego czas od zgłoszenia pacjenta do wykonania zabiegu wynosi:

 • do 24 h – zabiegi w trybie pilnym
 • do 4 dni – zabiegi w trybie przyspieszonym
 • do 14 dni – zabiegi w trybie planowym