Polityka jakości

Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO zapewnia szeroką ofertę nowoczesnej opieki kardiologicznej dla chorych z regionu, dla których dostęp do wielu z wymienionych sposobów leczenia jest w chwili obecnej ograniczony.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów poprzez:

  • Zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie.
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.
  • Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu, spełniającego wszystkie standardy medyczne.
  • Tworzenie najlepszych warunków pobytu naszym pacjentom.
  • Indywidualne podejście do każdego pacjenta.
  • Zapewnienie opieki medycznej w atmosferze zrozumienia i szacunku.

Dogodna lokalizacja Centrum przy WSS w Zgierzu ułatwi pacjentom z północnej części województwa łódzkiego dostęp do naszych usług oraz przyczyni się do zoptymalizowania leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, a w szczególności:

  • skróci czas dostępu do zabiegów angioplastyki wieńcowej u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Uruchomienie stałego dyżuru hemodynamicznego w szpitalu w Zgierzu, w sposób jednoznacznie korzystny, może wpłynąć na poprawę rokowania w tej populacji chorych.
  • poprawi dostępność leczenia interwencyjnego dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST.
  • jednocześnie pozwoli na spełnianie zasad równego i sprawiedliwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie zagrożenia życia lub/i zdrowia, mieszkających w obszarze działania szpitala w Zgierzu.